ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ερευνών, μελετών και πραγματογνωμοσυνών  που διενεργεί το Επιμελητήριο.
 • Έμμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων μέσω της εκπροσώπησης σε διάφορες επιτροπές και κοινά συμβούλια.
 • Ενημέρωση για θέματα εμπορίου, βιομηχανίας, υπηρεσιών, εργασιακών σχέσεων και περιφερειακής ανάπτυξης και ευκαιρία έκφρασης απόψεων γι’αυτά.
 • Έκδοση κάρτας μέλους.
 • Αποστολή ηλεκτρονικά της εφημερίδας  «Επιχειρηματικά Νέα» την οποία εκδίδει το ΕΒΕ Λευκωσίας.
 • Προώθηση συλλογικών και περιφερειακών θεμάτων.
 • Προώθηση προβλημάτων με τοπική αυτοδιοίκηση (φορολογικά,  έργα υποδομής κλπ).
 • Υποβοήθηση στην εξεύρεση συνεργατών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Προσωπικές επιστολές σύστασης εταιρειών που είναι μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας.
 • Συμμετοχή σε εξειδικευμένες αποστολές στο εξωτερικό.
 • Ενημέρωση μέσα από ημερίδες, συνέδρια για επίκαιρα θέματα και εξελίξεις που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο.
 • Προσβάσεις προς αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές και άλλες υπηρεσίες για προώθηση συλλογικών προβλημάτων.
 • Δυνατότητα συμμετοχής των μελών και των εταιρειών τους στο ταμείο προνοίας του Επιμελητηρίου.

Υπηρεσίες μέσω του ΚΕΒΕ

Λόγω της σύνδεσης των τοπικών Επιμελητηρίων με το ΚΕΒΕ τα μέλη μπορούν να απολαμβάνουν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ΚΕΒΕ:

 • Συμμετοχή σε Εμπορικές Αποστολές και Διεθνείς Εκθέσεις και προτεραιότητα στις επαφές με ξένες επιχειρηματικές αποστολές.
 • Υποβοήθηση της εξαγωγικής προσπάθειας και στην εξεύρεση συνεργατών στο εξωτερικό.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Προέλευσης και πιστοποιήσεις τιμολογίων για εξαγωγές με μειωμένη χρέωση.
 • Πρόσβαση στο μεγάλο αριθμό Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ.
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και διαλέξεις επιχειρηματικής φύσης.
 • Βοήθεια στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις Συντεχνίες περιλαμβανόμενης και της άμεσης συμμετοχής Λειτουργών του ΚΕΒΕ.
 • Τακτική αποστολή της εφημερίδας του ΚΕΒΕ «Εμποροβιομηχανική» και άλλων εκδόσεων του Επιμελητηρίου.
 • Καταχώρηση στους Εμπορικούς Οδηγούς του ΚΕΒΕ που εκδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή – CD – ROM – και αποστέλλονται ευρύτατα σε επιχειρηματικούς κύκλους του εξωτερικού.
 • Τακτική πληροφόρηση για τις εκδόσεις διάφορων διεθνών οργανισμών και εκδοτικών οίκων που διατίθενται από το ΚΕΒΕ.
 • Χρήση της Εμπορικής Βιβλιοθήκης του ΚΕΒΕ.
 • Πρόσβαση στις τράπεζες πληροφοριών που λειτουργεί το ΚΕΒΕ και σ’αυτές με τις οποίες το Επιμελητήριο είναι συνδεδεμένο (π.χ. τράπεζες πληροφοριών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Ένωσης Εμπορικών Κέντρων κ.α.).
 • Παροχή εμπιστευτικών εκθέσεων για επιχειρήσεις του εξωτερικού σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης οργανισμό Dun & Bradstreet.
 • Διαιτησίες για διακανονισμό εμπορικών διαφορών.
 • Πρόσβαση στα αποτελέσματα μελετών και ερευνών που διεξάγει το ΚΕΒΕ σε σχέση με επιχειρηματικά θέματα και γενικότερα θέματα οικονομίας.

Πώς ένας επιχειρηματίας μπορεί να γίνει μέλος

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας πρέπει να αποτείνονται στη Γραμματεία του  για συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Για έγκριση της αίτησης απαιτείται σύσταση δύο μελών και αποδοχή από το Συμβούλιο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ  38 & ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 3,
ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΒΕ, Τ.Θ. 21455, 1509 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛ. +357-22-889600 ΦΑΞ +357-22-667433
E-MAIL: ncci@ccci.org.cy

Με την έγκριση τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας γίνονται αυτόματα μέλη του ΚΕΒΕ.