ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Προφίλ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) ιδρύθηκε το 1952 και είναι ομοσπονδιακά συνδεδεμένο με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Το ΕΒΕ Λευκωσίας πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης και αναμόρφωσης για να καταλήξει  στη σημερινή του μορφή ως η πιο πετυχημένη μορφή οργάνωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Λευκωσίας. Είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οικονομικά ανεξάρτητος με 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ μέσω εκλελεγμένων αντιπροσώπων.

Σε αντίθεση με τις πλείστες χώρες στις οποίες  η ένταξη στα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτική,  στην Κύπρο η ένταξη στα Επιμελητήρια είναι προαιρετική επειδή οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής και οι πλείστες σημαντικές  εταιρείες εγγράφονται μέλη. Τούτο τεκμηριώνεται ι και από το γεγονός ότι 1250 κυπριακές και 270 εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Πέραν από τη πόλη και επαρχία Λευκωσίας το ΕΒΕ καλύπτει γεωγραφικά και τις επαρχίες Κερύνειας και Μόρφου.

Με τη σημερινή δομή το ΕΒΕ Λευκωσίας είναι σε θέση:

  1. Να μεριμνά και να προωθεί την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στα μέλη του και να προωθεί λύσεις στα τοπικά προβλήματα.
  3. Να επιτελεί τον παραδοσιακό του ρόλο στην επίλυση των πολλαπλών  προβλημάτων των μελών σε ότι αφορά το Εμπόριο, τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες.
  4. Να παρακολουθεί τα γενικά οικονομικά προβλήματα του τόπου και να καταθέτει τεκμηριωμένες απόψεις και συμβουλές στη Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  5. Να αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των μελών του.