Επικοινωνία

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3
Τ.Θ 21455
1509 Λευκωσία - Κύπρος

Tηλ: +357 22 889600
Φάξ: +357 22 667433
Email: reception@ncci.org.cy