ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2021
24/05/2021
Ανοικτή Επιστολή ΕΒΕΛ -Προς Υποψήφιους Βουλευτές Λευκωσίας

Το ΕΒΕΛ απέστειλε επιστολή σ’ όλους τους υποψήφιους βουλευτές Λευκωσίας, ζητώντας τη στήριξη τους στην προώθηση των θεμάτων που αφορούν τα μέλη του και την ανάπτυξη της Λευκωσίας.
 
 
Κυρίες/Κύριοι,
 
Ενόψει της εκ μέρους σας διεκδίκησης βουλευτικής έδρας στην επαρχία Λευκωσίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί σας αφ’ ενός να σας ενημερώσει για τις κύριες θέσεις και απόψεις του στα θέματα αιχμής για την πόλη μας και αφ’ ετέρου να ζητήσει τη στήριξη σας για προώθηση τους. 
 
Η επικοινωνία μας αυτή επιθυμούμε να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές, ώστε όλοι μαζί να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός νέου οράματος για την πρωτεύουσα. Ενός οράματος που θα καταστήσει τη Λευκωσία σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για την ευρύτερη περιοχή μας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το ΕΒΕΛ είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση της Λευκωσίας και είναι πλήρες συνδεδεμένο με το ΚΕΒΕ. Τα χιλιάδες μέλη του ΕΒΕΛ προέρχονται απ’ όλα τα κόμματα και καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Το ΕΒΕΛ επικεντρώνει τη δράση και τις πρωτοβουλίες του κυρίως σε δύο άξονες:
Πρώτο: Στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του, αλλά και της οικονομίας.
Δεύτερο: Στην παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο της Λευκωσίας.
 
Για να πετύχουμε αυτούς τους κύριους στόχους μελετούμε και αναλύουμε τα δεδομένα, ακολουθούμε συγκεκριμένες πολιτικές και υλοποιούμε καινοτόμες στρατηγικές. Συνεργαζόμενοι πλήρως με την εκάστοτε κυβέρνηση, τη Βουλή, τα κόμματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους άλλους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα στην οικονομία, στο «επιχειρείν» και στη Λευκωσία.
 
Στα πλαίσια αυτά, επιζητούμε τη στενή συνεργασία μαζί σας, ώστε από κοινού να προωθήσουμε τις απαραίτητες θεσμικές και δομικές αλλαγές, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η οικονομία και να αναμορφωθεί η πρωτεύουσα. 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
 
Για το σκοπό αυτό, ζητούμε από εσάς τους υποψήφιους βουλευτές Λευκωσίας:
• Συνέχιση της στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
• Μεγαλύτερη ενίσχυση των επαγγελματικών κλάδων που πλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. 
• Προώθηση μέτρων για αύξηση από το τραπεζικό σύστημα της ρευστότητας στην αγορά, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν ομαλά τις εργασίες τους.
• Μεγαλύτερη ανεκτικότητα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο από το κράτος προς τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους. 
• Κατάργηση αναχρονιστικών νομοθεσιών (στους τομείς της φορολογίας, των ακινήτων, του τουρισμού, κλπ.) που επηρεάζουν το «επιχειρείν» και δημιουργούν   αχρείαστη γραφειοκρατία.
• Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις επενδύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας και προώθηση των νέων τομέων οικονομικής   δραστηριότητας, όπως είναι η ιδιωτική ιατρική, έρευνα  και εκπαίδευση, η τεχνολογία, η καινοτομία, η πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, η αειφορία, κλπ.
• Ενίσχυση των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και τα ακίνητα, δύο τομείς, που επανειλημμένα απέδειξαν ότι μπορούν να συμβάλουν   στην οικονομική ανάκαμψη. 
• Προώθηση μέτρων για υποβοήθηση των εξαγωγών, της βιομηχανίας, του εμπορίου και της γεωργίας.
• Προώθηση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη δημόσια υπηρεσία, τη δικαιοσύνη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
• Προώθηση μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την Πράσινη Συμφωνία και την Κυκλική Οικονομία. 
• Ρύθμιση των στρεβλώσεων και προβλημάτων στην αγορά ηλεκτρισμού ώστε να ξεπεραστούν και να υπάρξει πραγματικό άνοιγμα της αγοράς  ενέργειας για να μπορέσει   η Κύπρος να πετύχει τους στόχους της στα ΑΠΕ και μείωση των ρύπων. 
 
Η στήριξη σας στα πιο πάνω θέματα θα βοηθήσει τόσο την οικονομία, όσο και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην προσπάθεια για ένα πιο ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για όλους. Ταυτόχρονα, προωθώντας τις πιο πάνω ρυθμίσεις και μέτρα θα συμβάλουμε όλοι στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
 
Στα ίδια πλαίσια, το ΕΒΕΛ ζητά συγκράτηση των κρατικών δαπανών και επικέντρωση τους μόνο σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς  σκοπούς.
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 
Πέραν, όμως των γενικότερων θεμάτων της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, το ΕΒΕΛ δίνει τεράστια έμφαση στην παραπέρα ανάπτυξη της Λευκωσίας. 
 
Η Λευκωσία, ως η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της διαίρεσης της. Ο βόρειος πνεύμονας της είναι ακρωτηριασμένος και δεν μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της. Ο αποκλεισμός της βόρειας πλευράς της Λευκωσίας ανατροφοδοτεί προβλήματα, όπως το κυκλοφοριακό, οι στρεβλώσεις στην οικιστική και περιμετρική ανάπτυξη και αρκετά άλλα. 
 
Ως εκ τούτου, οφείλουμε όλοι μαζί να δώσουμε έμφαση σε εναλλακτικές λύσεις και ρυθμίσεις για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της ευρύτερης επαρχίας Λευκωσίας.
 
Στα πλαίσια αυτά, το ΕΒΕΛ αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες όπως είναι:
 
• Ο ενιαίος σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας που έγινε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ και κατατέθηκε ως Στρατηγική   Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 2021 – 2027 από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. 
 
Για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, απαιτούνται αποφάσεις πολιτικής σε υψηλό επίπεδο και επαρκής χρηματοδότηση. 
 
Ο ενιαίος αυτός σχεδιασμός θα θέσει τέρμα στις κατατερματισμένες προσεγγίσεις που ταλαιπωρούν τη Λευκωσία για πολλές δεκαετίας και θα ενώσει τις δυνάμεις των Τοπικών Αρχών για αποδοτικότερη διαχείριση της πόλης.
 
• Η προώθηση της «Έξυπνης Πόλης» και της «Έξυπνης Διακυβέρνησης» της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας.
 
Ο σχεδιασμός αυτός θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση του έργου από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών στον Στρόβολο.
 
• Η προώθηση της Δημιουργικής και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Οικονομίας, η οποία: 
 
•  Στηρίζει και αναδεικνύει τον πυρήνα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας στην Συνοικία Δημιουργικών  Επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της   πόλης 
 
•  Στηρίζει τη δημιουργία Κέντρου Συντονισμού της Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στη Λευκωσία (Συνεργασία Τοπικών Αρχών, ΕΒΕΛ, Ερευνητικών   Φορέων και Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας)
 
•  Υποστηρίζει την χρηματοδότηση και ολοκλήρωση των υποδομών και υπηρεσιών στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, του τομέα των Δημιουργιών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων και του Πολιτιστικού  Τουρισμού (σε συνεργασία των Τοπικών Αρχών, της ΕΤΑΠ Λευκωσίας και Κέντρου Αριστείας CYENS)
 
•  Καθιστά την Λευκωσία ως Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας  και Καινοτομίας :
 
Πιστεύοντας ότι σ’ αυτόν τον γνωσιακό και επιστημονικό τομέα, η Λευκωσία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (λόγω της ύπαρξης των περισσοτέρων κέντρων έρευνας, νοσοκομείων και πανεπιστημίων στην Λευκωσία), και  το ΕΒΕΛ, με την στήριξη σας, θα συνεχίσει  την προσπάθεια του για να καταστεί η πρωτεύουσα περιφερειακό κέντρο έρευνας, γνώσης  και καινοτομίας.
 
Στα πλαίσια αυτά το ΕΒΕΛ υποστηρίζει την αξιοποίηση του χώρου της κρατικής έκθεσης  ως ζώνη/ πυρήνα  καινοτομίας και επιχειρηματικότητας:
 
Ιδιαίτερη σημασία, δίνει επίσης το ΕΒΕΛ στην Πράσινη και Ανθεκτική Ανάπτυξη που οδηγεί στην βιώσιμη Πολυτροπική Αστική Κινητικότητα – Βιώσιμες Μεταφορές. 
 
Στα πλαίσια αυτά προτείνει:
 
• Λήψη πολιτικής απόφασης για τη δημιουργία συστήματος τραμ στη Λευκωσία ως έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με κατ’ αρχήν έγκριση μερικής   χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ 2021 - 2027
• Να ληφθούν σε αυτό το στάδιο αποφάσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να καθοριστεί κατ’ αρχήν χρονοδιάγραμμα και να γίνει τάχιστη προώθηση των   αναγκαίων μελετών και του λεπτομερούς σχεδιασμού, με στόχο να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το 2025
• Υποστήριξη στην έγκριση της χρηματοδότησης του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία, ανθεκτικότητα, εμπλουτισμό, διασύνδεση και αξιοποίηση του      Πεδιαίου Ποταμού ως φυσικού, πολιτιστικού και οικονομικού κεφαλαίου του αστικού χώρου
• Υποστήριξη στη χρηματοδότηση των έργων πράσινης - βιώσιμης ανάπλασης και αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και του δικτύου ιστορικών          πυρήνων στην Αστική Περιοχή Λευκωσίας (Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου) 
• Υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών και προγραμμάτων προαγωγής της κυκλικής οικονομίας 
 
Το ΕΒΕΛ προωθεί επίσης την Πολιτιστική και Κοινωνική Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. 
 
Σε αυτά τα πλαίσια ζητά: 
• Ενίσχυση του Πολιτισμού, των Λειτουργιών Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο διαιρεμένο κέντρο της πόλης 
• Υποστήριξη στην εγκατάσταση ακαδημαϊκών κέντρων και Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθώς και δημιουργία φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη
• Τάχιστη προκήρυξη της κατασκευής του Νέου Κυπριακού Μουσείου 
• Άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού για την Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων
• Άμεση προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την Νέα Κρατική Βιβλιοθήκη.
• Υποστήριξη για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών και ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών που προτάθηκε στο   πλαίσιο της ΣΟΧΑ Αστικής Περιοχής Λευκωσίας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
 
Το ΕΒΕΛ ανησυχεί έντονα από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και ζητά:
• Άμεση λήψη μέτρων για επίλυση του κυκλοφοριακού που ταλανίζει για χρόνια την Λευκωσία.
 
Το ΕΒΕΛ έχει προτείνει τη δημιουργία «τραμ» στην πρωτεύουσα, νέες πεζοδρομήσεις και επιτάχυνση των εργασιών για ολοκλήρωση του Περιμετρικού Οδικού άξονα στη νότια Λευκωσία. 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 
Η Λευκωσία, δεν συνάδει με το τουριστικό μοντέλο «Ήλιος – Θάλασσα». Ωστόσο, ως Πολιτιστικό, Επιχειρηματικό, Διοικητικό, Ιατρικό, Αθλητικό, Ερευνητικό  και Εκπαιδευτικό Κέντρο μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική εναλλακτική επιλογή για επενδυτές και επισκέπτες συνδράμοντας καταλυτικά και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
 
Γι’ αυτό εισηγούμαστε την παροχή από το κράτος επιχειρηματικών και άλλων  ειδικών κινήτρων για τη Λευκωσία. Τα κίνητρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως μαγνήτης για τους ξένους και να βοηθήσουν στην προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων, στην δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων και στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Πρωτεύουσα. 
 
Με την προώθηση όλων των πιο πάνω καθώς και άλλων ενεργειών που υλοποιεί το ΕΒΕΛ, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε την κεντρική στόχευση μας να μετατρέψουμε την πρωτεύουσα σε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 
Οι δράσεις αυτές θα υποβοηθήσουν τον ευρύτερο στόχο του ΕΒΕΛ για να καταστεί η Λευκωσία περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο με την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και επιχειρήσεων του εξωτερικού. 
 
Επιδίωξη μας είναι όπως η Λευκωσία καταστεί ιδανικός χώρος για τους κατοίκους της και ζηλευτός προορισμός για επενδυτές και επισκέπτες.
 
Γι’ αυτό, σας καλούμε να στηρίξετε τους σχεδιασμούς του ΕΒΕΛ για να κάνουμε όλοι μαζί τη Λευκωσία πρότυπο σύγχρονης πόλης, με ποιοτικό και αναβαθμισμένο χαρακτήρα.
 
Αναμένοντας την υποστήριξη σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
Με εκτίμηση
 
 
Μιχάλης Μουσιούττας
Πρόεδρος