ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2017
19/03/2018
Η Βιομηχανική Πολιτική στην καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ

Η ανάγκη επανατοποθέτησης της βιομηχανίας στην καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το κύριο μήνυμα της συνάντησης EU Industry Day που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στις Βρυξέλλες  μεταξύ  22-23 Φεβρουαρίου 2018 και η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Υπήρχαν πέραν των 500 συμμετεχόντων και ήταν μια ευκαιρία για εκπρόσωπους της βιομηχανίας  και άλλων υποστηρικτικών   τομέων, καθώς και για πρόσωπα που ασχολούνται με την βιομηχανία και Βιομηχανική Πολιτική,  να μοιραστούν ιδέες και απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική.  

Την εκδήλωση χαιρέτησε με οπτικογραφημένη παρουσίαση ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Jean – Claude Juncker  ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνάντηση στην προσπάθεια τόνωσης  της Βιομηχανικής Πολιτικής. Ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κος Αντώνιο Ταγιάνη έκανε μια εμπνευσμένη και  ηγετική τοποθέτηση για τη σημασία της βιομηχανίας στην οικονομία της ΕΕ.  Ως γνωστό ο κος Ταγιάνη διατέλεσε  για πέντε χρόνια ως Επίτροπος αλλά  και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχανία κα επιχειρηματικότητα όπου εργάστηκε έντονα για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση.
 
Το συνέδριο χαιρέτισαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ κος Jyrki Katainen  όπως και οι Επίτροποι Maros Sefcovic  (Ενέργειας), Carlos Moedas (Έρευνας) και  Elzbieta Bienkowska( GROW) . 
 
Η Βιομηχανία παρέχει 50 εκατομμύρια άμεσες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της ΕΕ.  Τα  δύο τρίτα των εξαγωγών της ΕΕ προέρχονται από τη βιομηχανία ενώ η πλειοψηφία της έρευνας και πατέντων προέρχονται από αυτό τον κλάδο. 
 
Όπως τόνισε ο κος Ταγιάνη «Όλες οι πολιτικές μας, από το εμπόριο στον ανταγωνισμό, από την έρευνα στην ενέργεια, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για τη σύγχρονη επαναβιομηχανικοποίηση της ΕΕ.
 
Η Βιομηχανία χρειάζεται ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία και εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ενέργεια, κεφάλαια, δεξιότητες και στις παγκόσμιες αγορές.  
 
Η εποχή του διαδικτύου, της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης,  όλα δείχνουν ότι είμαστε στην φάση μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης.  Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της ικανότητας καινοτομίας ώστε να  τροφοδοτήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση.  
 
Η οικονομία μας χρειάζεται περισσότερους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης γι’αυτο απαιτούνται σημαντικές  επενδύσεις στη δια βίου κατάρτιση.  Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια από τις τρέχουσες θέσεις εργασίας θα χαθούν λόγω της τεχνολογικής μεταμόρφωσης.  Γι’αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.»
 
Ο κ. Ταγιάνη ανέφερε επίσης  ότι η πρόοδος  στις βασικές τεχνολογίες (Key Enabling Technologies, KETs), στο διάστημα, στην άμυνα, στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία είναι  προς τη σωστή κατεύθυνση για μια σύγχρονη βιομηχανία, αλλά οι εταιρείες χρειάζονται εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γι’αυτό απαιτείται όπως η ΕΕ αφιερώσει πρόσθετους πόρους για να στηριχθεί η βιομηχανική καινοτομία.
 
Υπογράμμισε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την προτεραιότητα. Θα πρέπει να δώσει απάντηση στα αιτήματα των πολιτών όπως η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας για τη μείωση της ανεργίας στους νέους, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Διευρύνεται το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ των περιφερειών γι’αυτό πρέπει να δοθεί  μια ισχυρή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και η ΕΕ να είναι  πιο κοντά στους πολίτες της.
 
Η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις που  θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η αγορά της ΕΕ πρέπει να παραμείνει ανοικτή και εξωστρεφής, δεδομένου ότι κάθε μία από τις επτά θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτάται από τις εξαγωγές. Ευρώπη σημαίνει αριστεία. Ως εκ τούτου η ΕΕ μπορεί να ανταγωνιστεί στην ποιότητα.
 
Όμως, σημείωσε, στις εμπορικές σχέσεις πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα τόσο για το εισερχόμενο όσο και εξερχόμενο εμπόριο και να μην υπάρχουν ανισότητες και μονομερείς εμπορικές πρακτικές. Η ΕΕ δεν πρόκειται πλέον να ανεχτεί το εμπόριο να γίνεται σε βάρος της ίδιας.     
 
Στην πρώτη μέρα του συνεδρίου μετά τις τοποθετήσεις των Επιτρόπων,  έγιναν παρουσιάσεις γενικής πολιτικής στην ολομέλεια μαζί με κάποιες διαφωτιστικές  ομιλίες και ακολούθησαν παράλληλα εργαστήρια/παρουσιάσεις . Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχτηκαν ήταν το μέλλον της εργασίας-αυτοματοποίηση ή συνδημιουργία, η ψηφιακή επανάσταση, η διαχείριση της αλλαγής στη Βιομηχανία,  η αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας και οι καθαρές τεχνολογίες, η αναβάθμιση παραδοσιακών βιομηχανιών και αγρο-τροφίμων,  οι τεχνολογίες του μέλλοντος, οι συστάδες επιχειρήσεων και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, η βιώσιμη βιομηχανία, οι δεξιότητες για το μέλλον και η τεχνίτη νοημοσύνη. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση (cloud computing, big data, βελτιστοποίηση λειτουργιών, διαχείριση πόρων) αλλά και την  αποανθρακοποίηση δεν αφορούν μόνον τις βιομηχανίες αλλά αποτελούν οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και κοινωνικής  διάστασης. Εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική για προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της  λιγότερης χρήσης  πόρων, της ανακύκλωσης και επαναχρήσης, της αποκέντρωσης και κλιματικής αλλαγής καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων.
 
Παρά το γεγονός ότι κατ’επανάληψη στη συνάντηση τονίστηκε ότι η Ευρώπη πρέπει να κτίσει πάνω στα δυνατά της στοιχεία και πλεονεκτήματα, εντούτοις η θέση αυτή είναι σε αντίθεση  με το γεγονός ότι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η ΕΕ είναι πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες (από τις σχεδόν 4.000 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης οι 3.000 βρίσκονται στις ΗΠΑ και οι 1.000 στην Κίνα). Παρόλα αυτά το θέμα της Τεχνικής Νοημοσύνης παραμένει πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Η διάσταση απόψεων αναμεταξύ κάποιων στελεχών της ΕΕ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αναφορικά με τη σημαντικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν  επίσης εμφανής στις τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέδρων που επέλεξαν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες ως πιο σημαντικά, στην ενίσχυση της βιομηχανίας, από ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη. 
 
Επίσης σημειώθηκε από εκπροσώπους  πολύ  μεγάλων  εταιρειών ότι η τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει πρωτίστως να εξυπηρετούν το κοινό καλό καθώς είναι εργαλεία για να διευκολύνουν τον άνθρωπο και δεν αποτελούν  αυτοσκοπό. Στόχος είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς τεχνολογίες για τον άνθρωπο, την πολιτεία και την επιχείρηση.  Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να επικεντρωθεί  σε διαδικασίες (επαναλαμβανόμενες εργασίες) και οι άνθρωποι στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν περισσότερη προστιθέμενη αξία. 
 
Εν κατακλείδι το συμπέρασμα  της συνάντησης ήταν η αναβαθμισμένη σημασία της Βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και η ανάγκη στήριξης της με συγκεκριμένες πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες και προβληματισμούς των βιομηχανιών αλλά και ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης. 
 
Στη συνάντηση, το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεζάντα: Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει τις εργασίες του EU Industry Day   που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 22-23 Φεβρουαρίου 2018